hotelkremesnik.cz

cíl Vašich poutí...

otevírací doba hotelu

 

po-čt 11:00   20:00
pá-so:

11:00

-

21:00

neděle:

10:00

-

19:00

Kontakt

Křemešník 4
Nový Rychnov
393 01 Pelhřimov

restaurace: +420 565 303 430
recepce: +420 565 303 431
tel. mobil: +420 603 978 227
email: recepce(@)hotelkremesnik.cz

Manager hotelu:

Ing. Magda Vaňková

Mapa

Hotel se nachází na kopci se stejným názvem, 9 km od Pelhřimova směrem na Nový Rychnov.

mapy.cz

 

Tento reklamační řád upravuje vztahy a podmínky, které vznikají z titulu odpovědnosti za nedostatky poskytovaných služeb resp. nedostatky podávaného zboží ve smyslu občanského zákoníku a zákona č. 250/2007 CFU

Právo na reklamaci

Pokud spotřebitel zjistí, že prodané zboží, jídlo a nápoje nebo poskytnuté ubytovací a s nimi související doplňkové služby mají chybu, má právo tyto vady reklamovat. Chyby jakosti jídel a nápojů určených k okamžité spotřebě reklamuje spotřebitel konzumace přímo u obsluhujícího pracovníka. Pokud se chyby jídel a nápojů týkají množství a hmotnosti, musí se reklamovat před zahájením konzumace. Reklamaci z důvodu kvality a teploty jídel a nápojů musí spotřebitel uplatnit ihned po ochutnání. V případě výskytu chyby na zakoupeném nepotravinářském zboží uplatní spotřebitel právo na reklamaci v záruční době. V případě výskytu nedostatků poskytnutí ubytovací resp. doplňkové služby uplatní spotřebitel právo na reklamaci bez zbytečného odkladu. Po uplynutí záruční doby právo na reklamaci zaniká. Spotřebitel při uplatňování reklamace předloží doklad o zaplacení služeb, jejichž chyby reklamuje.

Odpovědnost hotelu

Při uplatnění reklamace spotřebitele odpovědný pracovník hotelu po odborném posouzení rozhodne o reklamaci ihned. Pokud není možné o reklamaci rozhodnout ihned nebo je reklamace neopodstatněná, sepíše se záznam o reklamaci. Záznam musí obsahovat přesné označení služby, čas kdy byla poskytnuta, vyskytujících chyby a požadavek, jak má být reklamace vyřízena. Kopii záznamu obdrží spotřebitel.

Vyřízení reklamace včetně času na odborně posouzení vady nesmí trvat déle než 30 dní.

Pokud spotřebitel není spokojen s vyřízením reklamace, může uplatnit své právo u soudu.

Vyřízení reklamace

1.Stravovací služby

Spotřebitel má právo požadovat výměnu nebo vrácení zaplacené ceny. Chyby jídel a nápojů se považují za neodstranitelné.

2.Ubytovací, doplňkové služby

Pokud není možné chyby technické povahy odstranit a pokud hotel nemůže poskytnout spotřebiteli náhradní služby (chyby hotelového pokoje, chyby doplňkových služeb) má spotřebitel právo na

– Primární slevu z ceny

– Zrušení smlouvy zpravidla před přenocováním a na vrácení peněz, pokud byly služby uhrazené předem.

Lhůty pro uplatnění reklamace

Spotřebitel uplatní právo k reklamaci bez zbytečného odkladu co nejdříve, nejpozději však do doby uplatnění záruční lhůty.

3.Záruční doba:

– Potravinářské zboží – 8 dní

– Nepotravinářské zboží a služby – 24 měsíců

Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 01. 02.2018